Nieuws

september 2018

Extra gelden ggz-opleidingen verdeeld

De extra gelden uit het ggz-akkoord zijn verdeeld. Er komt onder meer een investering van 20 miljoen euro voor extra opleidingen in 2019.

Deze extra opleidingsplaatsen moeten helpen de ontstane wachtlijsten te verkleinen. Dat lukt alleen met voldoende goed opgeleide professionals, zoals verpleegkundig specialisten en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen.

Aantallen
Het gaat om de volgende extra opleidingsplaatsen: 7 verpleegkundig specialisten (driejarige opleiding), 16 verpleegkundig specialisten (tweejarige opleiding), 82 sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV, anderhalfjarige opleiding), 188 hbo-verpleegkundigen (reservering extra stageplekken), 185 gz-psychologen (tweejarige opleiding), 8 psychiaters (vierenhalfjarige opleiding) en 9 verslavingsartsen.

Lees ook in O&G

Dynamische leerwerkplekken 

Meer informatie over:
de extra opleidingsplaatsen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.