Nieuws

september 2018

Psychische problemen in de wijk

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen.

Dit blijkt uit een onderzoek onder de deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Ongeveer driekwart van de ondervraagde zorgverleners signaleert knelpunten in de zorg voor mensen met complexe psychische problemen in de wijk. Knelpunten worden veruit het meest ervaren bij mensen met psychiatrische problemen, maar ook bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen of een combinatie van allerlei problemen. 

Roep om samenwerking en bijscholing
Om mensen met psychische problemen tijdig in beeld te krijgen en de juiste ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat er een wijkteam aanwezig is, waarin mensen zitten met specifieke deskundigheid op dit vlak, aldus de ondervraagden. Ook is er behoefte aan meer samenwerking tussen diverse partijen in de wijk en aan mogelijkheden om mensen te verwijzen naar meer gespecialiseerde voorzieningen. Veel zorgverleners willen bovendien bijgeschoold worden over het tijdig signaleren, ondersteunen en doorverwijzen van mensen met psychische problematiek.

Lees ook in O&G

Ontwikkeling van een interprofessionele training in de wijk

Meer informatie over: 
(de resultaten van) het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.