Nieuws

mei 2018

Extra stageplaatsen ziekenhuis

In het onderhandelaarsakkoord Medisch Specialistische Zorg voor de ziekenhuissector is afgesproken dat er meer opleidingsplaatsen en stages moeten komen voor verzorgenden en verpleegkundigen.

VWS stelt jaarlijks ook zevenhonderd opleidingsplekken beschikbaar voor physician assistants en verpleegkundig specialisten en andere partijen nog eens zeshonderd. Verder is afgesproken dat de werk- en regeldruk omlaag moet en dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het beroep. De maatregelen moeten eraan bijdragen dat het beroep aantrekkelijker wordt en ‘duurzaam perspectief’ biedt.

Betrokken partijen
De afspraken zijn gemaakt door: het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en V&VN. Als zij allemaal definitief ja zeggen tegen het onderhandelaarsakkoord (en dat is wel de verwachting) dan geldt dit voor de periode van 2019 tot en met 2022.

Meer informatie over:

het onderhandelaarsakkoord

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/26/bruins-bereikt-onderhandelaarsakkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-2022

https://www.venvn.nl/Berichten/ID/2419510/Akkoord-ziekenhuissector-meer-stages-scholing-en-erkenning-voor-ons-vak


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.