Nieuws

mei 2018

Intimiteit in de ouderenzorg

Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit en Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, gaan samen met drie verpleeghuizen en drie onderwijsinstellingen lesmateriaal over intimiteit en seksualiteit ontwikkelen voor opleidingen in mbo, hbo en universiteit. Ook ontwikkelen ze interventies voor in de praktijk.

Doel van dit tweejarige project in opdracht van ZonMW is de zorg voor intimiteit en seksualiteit in verpleeghuizen te verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven van ouderen. Rutgers en Vilans willen dit bereiken door zorgprofessionals te versterken met kennis, competenties en instrumenten, toekomstige zorgprofessionals beter toe te rusten voor hun vak en de samenwerking te versterken in lerende netwerken.

Normale behoefte
Ook mensen in het verpleeghuis moeten vorm kunnen geven aan hun intieme behoeftes, stelt Karlijn de Blécourt, van Rutgers. ‘Of dat nou met een partner is of alleen. Het zou zo mooi zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen in dit project. Dat de deur dicht mag en dat een partner kan blijven slapen. Dat daar niet besmuikt over wordt gedaan, maar dat het gezien wordt als een belangrijk onderdeel van het leven en welzijn van mensen, ook als we ouder worden. Dat het normaal is om die behoeftes te hebben en te uiten.’

Meer informatie over:

het project van Rutgers en Vilans
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/project-intimiteit-in-het-verpleeghuis


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.