Nieuws

mei 2018

Richtlijn probleemgedrag bij dementie

Er is een richtlijn uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag, specifiek bij patiënten met dementie.

Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag zijn benoemd als de meest belangrijke vormen van probleemgedrag. In de richtlijn wordt voor elk van deze gedragingen bewijsmateriaal over farmacologische interventies en over psychologische en psychosociale interventies samengevat en beoordeeld met uitgebreide literatuurreviews. Dit is niet eerder zo gebeurd.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers voor de herziening van de richtlijn uit 2008 waren Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Verschillende andere partijen, waaronder V&VN en Alzheimer Nederland, dachten mee.

Lees ook in O&G

Contact maken met een patiënt met psychogeriatrische problematiek

Meer informatie over:

de richtlijn
https://www.verenso.nl/nieuws/nieuwe-richtlijn-probleemgedrag-bij-dementie
https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2018/nieuwe-richtlijn-probleemgedrag-dementie/


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.