Nieuws

mei 2018

Verpleegkundig specialist ggz als regiebehandelaar

Het HAN-project ‘De Verpleegkundig Specialist-GGZ in de rol van regiebehandelaar’ heeft een RAAK-publieksubsidie toegekend gekregen en start vanaf 1 mei.

Veel verpleegkundig specialisten ggz hebben in de praktijk nu vragen over hoe zij invulling kunnen geven aan de rol van regiebehandelaar in een multidisciplinair team, weet Anneke van Vught, projectleider en associate lector Taakherschikking in de Gezondheidszorg. 'Het project heeft als doel om hen te ondersteunen. Dit doen we door met professionals in de ggz kennis te verzamelen over de wijze waarop de verpleegkundig specialist-ggz in de huidige praktijk invulling geeft - en wenst te geven - aan de rol van regiebehandelaar, wat de ervaren effecten daarvan zijn op kwaliteit van zorg en welke factoren van invloed zijn op de invulling van die rol. Daarnaast ontwikkelen we met en voor deze professionals een handreiking met tools en randvoorwaarden op operationeel, tactisch en strategisch niveau.'

Meer informatie over:

het HAN-project
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/verpleegkundig-specialist/

de RAAK-subsidie
http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/25-onderzoeksprojecten-ontvangen-subsidie-raak-publiek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.