Nieuws

maart 2018

HvA mag 170 extra verpleegkundigen opleiden

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) toestemming gegeven ruim 170 extra plaatsen aan de opleiding tot verpleegkundige beschikbaar te stellen.

De forse verruiming is mogelijk, doordat er nieuwe stageplaatsen zijn gevonden. Met deze beslissing maakt de minister een uitzondering op de wet die stelt dat het aantal studieplaatsen na 1 december 2017 niet aangepast had mogen worden.

Voorbeeld
De zorgsector staat te springen om extra arbeidskrachten. ‘Een tekort aan stageplaatsen is, zeker wanneer er een grote maatschappelijke behoefte is, natuurlijk zeer onwenselijk’, geeft Van Engelshoven aan. ‘Laat het resultaat dat in Amsterdam is geboekt als voorbeeld gelden voor andere regio’s en andere sectoren. Op die manier werken we samen aan een goede afstemming tussen opleiding en vraag.’

Lees ook in O&G

Student begeleiden? Continu leren? Helaas geen tijd! 

Meer informatie over:

de verruiming van het aantal opleidingsplaatsen hbo-v aan de HvA
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2018/02/06/minister-maakt-extra-plaatsen-opleiding-verpleegkunde-mogelijk


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.