Nieuws

februari 2018

Halvering collegegeld lerarenopleidingen

Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen aan de pabo of een lerarenopleiding, kunnen rekenen op een halvering van het collegegeld.

De halvering geldt dus niet alleen voor de opleidingen voor basisschoolleraren, maar ook voor opleidingen die leraren leveren voor scholen in het voortgezet onderwijs en mbo’s. Met deze maatregel wil onderwijsminister Van Engelshoven een extra impuls geven aan het tegengaan van het lerarentekort.

Mooiste baan
‘Het lerarentekort stelt het onderwijs voor een grote, gezamenlijke opgave’, aldus Van Engelshoven. ‘Het tekort loopt weliswaar langzamer op dan eerder geraamd, maar actie hierop is hard nodig. Door deze flinke korting op het collegegeld verleiden we aankomende studenten nog meer om voor de klas te gaan staan; de mooiste baan die er is.’

Meer informatie over:

de halvering van het collegegeld
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2017/12/07/twee-jaar-halvering-collegegeld-voor-alle-lerarenopleidingen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.