Nieuws

februari 2018

Grip op lerend vermogen

Actiz en BTN ontwikkelden de methode 'Zelfevaluatie' om het lerend vermogen van zorgorganisaties zichtbaar te maken.

Het uitgangspunt van de methode is om zicht én grip te krijgen op het lerend vermogen. Betrokkenen uit de zorgorganisatie geven zelf aan hoe zij werken aan leren in de organisatie. Daarover gaan zij in gesprek met in- en externe stakeholders en toezichthouders. Op basis daarvan wordt inzichtelijk wat de stand van zaken is over lerend vermogen en op welke punten het beter moet in de organisatie. Het resultaat van de 'Zelfevaluatie' kan dus een kwaliteitsplan of kwaliteitsverslag zijn.

Tips en goede voorbeelden
De eerste versie van deze methode is goedgekeurd door de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en beschikbaar voor zorgorganisaties. In 2018 wordt een pilot uitgevoerd. Als de pilot is afgerond en de bevindingen verwerkt zijn, zal een (aangepaste) versie van de methodiek aangeboden worden aan het Zorginstituut. Zodra de methode in de praktijk getest en geëvalueerd is, komt er een document beschikbaar met tips en goede voorbeelden, als hulpmiddel voor zorgorganisaties die het lerend vermogen in hun organisatie willen stimuleren.

Meer informatie over:

de methode ‘Zelfevaluatie’
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/methode-zelfevaluatie-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg.html


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.