Nieuws

februari 2018

Toolbox voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen hebben behoefte aan hulpmiddelen om de zorg beter te indiceren en te organiseren. De Toolbox Indicatieproces helpt hen op weg.

V&VN ontwikkelde deze toolbox, met steun van VWS. De box bevat zeventig hulpmiddelen om de zorgvraag en zorgbehoefte van de cliënt in kaart te brengen en te evalueren. Bijvoorbeeld: een observatielijst waarmee je een indicatie kunt krijgen van psychosociale problemen bij cliënten. Of een tool waarmee je continentieproblemen van cliënten in kaart brengt. Zo kun je de box inzetten bij het verzamelen van gegevens om te komen tot een diagnose. Ook kunnen de hulpmiddelen ondersteunen bij het herindiceren of evalueren van zorg.

Testfase
De toolbox is nu beschikbaar als testversie. Deze wordt in de praktijk uitgeprobeerd door een panel van wijkverpleegkundigen uit verschillende organisaties en zzp’ers. Hierna zal de feedback worden verwerkt en wordt de toolbox beschikbaar gesteld voor alle wijkverpleegkundigen in Nederland, via de website van V&VN en als app.

Meer informatie over:

de toolbox
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/toolbox-indicatieproces-wijkverpleegkundigen.html
https://mgz.venvn.nl/actueel/nieuws/berichten/id/2220526


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.