Nieuws

september 2017

Instroom in Brabantse zorgopleidingen (mbo) daalde

Het aantal deelnemers aan het mbo binnen Zorg en Welzijn daalde fors. Dat blijkt uit een rapportage van Transvorm.

In 2016 waren er in totaal 7.662 deelnemers aan mbo-zorgopleidingen in Noord-Brabant. In de periode 2012-2016 daalde het totaal aantal deelnemers met 1.574. Vooral het aantal helpenden nam sterk af. In afgelopen jaren is de werkgelegenheid voor deze medewerkers fors gedaald. Vanuit dat oogpunt lijkt de daling gunstig. Tegelijkertijd zijn er steeds meer signalen dat deze medewerkers in de toekomst toch nodig zijn.

Wel meer verpleegkundestudenten mbo…
Het aantal deelnemers binnen de opleiding tot verpleegkundige steeg (+7,5 procent), maar de verwachting is dat deze stijging niet hoog genoeg is om de toenemende vraag naar personeel op te vangen.

…en hbo
Het aantal deelnemers aan het hbo binnen het domein Zorg stijgt. Wel bleef de groei in afgelopen jaar achter bij de voorgaande jaren. Gezien de fors stijgende vraag naar hbo-verpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen is de verwachting dat de aanvoer vanuit de hbo-opleidingen niet voldoende is om de toenemende vraag op te vangen.

Meer informatie over:

de factsheet van Transvorm
https://www.zonderzorg2020.nl/wp-content/uploads/2017/05/Factsheet-Personeelstekorten_april2017.pdf


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.