Nieuws

september 2017

Medicatieveiligheid verpleeghuizen verbeterd

In de verpleeghuizen is de medicatieveiligheid sterk verbeterd. De medicatierisico’s zijn verkleind. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ constateerde in 2009 ernstige risico’s met betrekking tot medicatie in verpleeghuizen voor ouderen. Medewerkers van de IGZ concluderen nu, in een onderzoek gepubliceerd in BMC Health, dat de veiligheid daarna is verbeterd. Voor het onderzoek hebben zij medewerkers geïnterviewd die verantwoordelijk zijn voor medicatieveiligheid in tien zorginstellingen die bezocht zijn door de IGZ.

Veel geïnvesteerd in scholing
Verpleeghuizen hebben diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo hebben veel zorgaanbieders geïnvesteerd in de scholing van medewerkers in medicatieveiligheid. Ook hebben ze dubbele checks geïntroduceerd voor de distributie en toediening van medicijnen. Waar dit er nog niet was, is een geautomatiseerd geneesmiddelendistributiesysteem ingevoerd. Verder hebben zorgaanbieders afspraken gemaakt met apotheken over geautomatiseerde systemen en elektronisch voorschrijven.

Meer meldingen
Tegenover de verbeterde medicatieveiligheid staat dat het aantal gemelde medicatie-incidenten is toegenomen. Volgens de IGZ komt dat juist doordat er meer besef is ontstaan dat melden niet gaat om bestraffen, maar om te kunnen verbeteren. De bereidheid tot melden kan worden gezien als een veiligere cultuur wat betreft medicatie.

Lees ook in O&G

Foutloos verpleegkundig rekenen voor studenten verzorgende ig

Meer informatie over:

de verbeterde medicatieveiligheid
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/medicatieveiligheid-verpleeghuizen-verbeterd.html
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-017-2418-6


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.