Nieuws

september 2017

Verpleegkundestudenten ontwikkelen app

De NeedsTree-app helpt zorgbehoeftigen in de thuissituatie een ‘sociale kaart’ samen te stellen. De app werd (mede) ontwikkeld door studenten verpleegkunde.

Met de ‘behoeften-boom’-app kan een overzicht van verschillende instanties in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn in de omgeving van de zorgvrager gemaakt worden. Die wordt daardoor beter in staat gesteld de regie over zijn eigen leven te voeren.

Verschillende rubrieken
De sociale kaart die met app samengesteld kan worden, is opgedeeld in verschillende rubrieken zoals zorg, vervoer, dagbesteding en wonen. Ook familiecontacten, buren, vrienden en kennissen kunnen opgenomen worden in de app.

Samenwerking tussen studenten, docenten en werkveld
De app NeedsTree is een project dat binnen Zuyd Hogeschool is opgestart door docenten en studenten van de opleiding verpleegkunde, in samenwerking met professionals uit het werkveld zoals wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie en ambulante ggz-verpleegkundigen. De app kost 1.99 euro en is voor iedereen beschikbaar in de App-store van Apple. Er wordt gewerkt aan een versie voor Android.

Meer informatie over:

de NeedsTree-app
https://www.zuyd.nl/over-zuyd/nieuws/zorgregie-in-eigen-hand-met-de-needstree-app


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.