Nieuws

september 2017

Europees lesmateriaal voor helpenden

In het Europese project Carevolution is lesmateriaal ontwikkeld voor helpenden zorg en welzijn.

In grote delen van Europa vindt zorg steeds meer plaats in en rondom de eigen leefomgeving van de cliënt. De helpende zorg en welzijn (niveau 2) krijgt hierdoor andere rollen en taken. Uit een internationale vergelijking blijkt dat er vier speerpunten zijn, waarop verdere ontwikkeling nodig is voor de helpende: effectieve communicatie, persoonlijke ontwikkeling, gezondheidszorg, ICT en domotica.

Flexibel inzetbaar materiaal
Het lesmateriaal Persoonlijke ontwikkeling voor de helpende Zorg en Welzijn sluit hierbij aan. Verschillende lesuitwerkingen zijn in thema’s gebundeld. Dit maakt het makkelijker om het materiaal om op een flexibele manier in te zetten. Er zijn verschillende interactieve werkwijzen beschreven. Het lesmateriaal is te downloaden via: Zorg voor Beter.

Over Carevolution
In het Europese project Carevolution worden praktische leermiddelen ontwikkeld voor alle thuiszorgmedewerkers in Europa. Deze materialen moeten aansluiten bij wat zij nu en in de toekomst nodig hebben om hun werk goed uit te voeren.

Lees ook in O&G

Competenties van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden zorg en welzijn voor goede ouderenzorg

Meer informatie over:

het lesmateriaal voor helpenden
http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-lesmateriaal-persoonlijke-ontwikkeling-helpende.html

Carevolution
http://carevolution.care/nl/


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.