Nieuws

oktober 2022

Oproep: bekostig flexibel onderwijs eerder

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roepen de Kamer op om de bekostiging voor het flexibel en modulair opleiden van zorgprofessionals sneller van de grond te krijgen.

De doelstelling was om per 1 januari 2023 een nieuwe bekostiging te hebben. Door vertraging in de totstandkoming van deze structurele bekostiging zal dit echter pas op zijn vroegst op 1 januari 2024 geregeld zijn. De NFU en NVZ roepen de Kamer op om de bekostiging toch sneller te realiseren, zodat er sneller meer zorgprofessionals (flexibel) kunnen worden opgeleid.

CZO Flex
Ze benadrukken in een brief aan de Kamer dat flexibel opleiden een belangrijke oplossing is voor het personeelsprobleem. Samen met zorg- en opleidingsinstellingen flexibiliseert en vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-)opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals.

Lees ook in O&G

Hoe verloopt de implementatie van CZO Flex Level bij het MUMC?

Meer informatie over:

de oproep van NFU en NVZ


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.