Nieuws

september 2022

Kennisagenda Langdurige Zorg

Namens de zes Samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) overhandigde Erik van Rossum (lector Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool) de Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg aan minister Conny Helder en aan Huib Pols van ZonMw.

De kennisagenda gaat zowel over zorg in instellingen als over thuiszorg. De agenda geeft inzicht in huidige kennistekorten, ondersteunt beleid voor de zorg aan kwetsbare ouderen en geeft richting aan nieuwe onderzoekprogramma’s. Bij de verschillende zorgvelden en -disciplines is bekeken welke kennis al beschikbaar is en waar nog vragen over zijn.

Twaalf thema’s
Twaalf onderwerpen staan centraal, waaronder ‘eigen regie’, ‘mantelzorg’ en ‘geriatrische revalidatie’. Zo vragen de onderzoekers zich af hoe zorgverleners eigen regie van ouderen kunnen stimuleren en hoe mantelzorgers ondersteund kunnen worden bij het verlenen van zorg. De antwoorden hierop zijn belangrijk voor toekomstig beleid.

Werk-in-uitvoering
SANO houdt de agenda up-to-date. Dit betekent dat nieuwe kennis, inzichten en onderwerpen steeds worden toegevoegd.

Over SANO
Elk van de zes Academische Netwerken Ouderenzorg zorgt door nauwe samenwerking tussen wetenschappers en professionals voor een effectieve kennisontwikkeling, kennisverspreiding en kennisimplementatie. De intensieve samenwerking tussen de zes netwerken onderling leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land.

Lees ook in O&G

Voorbeeld van kennisontwikkeling: gebruik van een 360-gradenvideo (Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg)

Meer informatie over:

de overhandiging van de Kennisagenda
de inhoud van de Kennisagenda


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.