Nieuws

juli 2022

Netwerkbijeenkomst over kennisuitwisseling

Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van ZonMw op 16 juni voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden stond kennisuitwisseling centraal.

Kennisontwikkeling en kennistoepassing door en met de praktijk en het onderwijs dragen bij aan verdere professionalisering van het verpleegkundig en verzorgend beroep. Dagvoorzitter Yvonne Heijnen-Kaales opende de bijeenkomst met een uiteenzetting van belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren.

Zeggenschap
Vervolgens stond hoogleraar en Chief Nursing Officer Evelyn Finnema stil bij de ontwikkelingen rondom zeggenschap van en door V&V-professionals. ‘Zeggenschap is een positieve manier om de professionele kracht te versterken, waar de hele zorg baat bij heeft.’ Voorzitter V&VN IC en verpleegkundige ICU Rowan Marijnissen-de Jong ging met de deelnemers in gesprek over de geleerde lessen uit de Covid-19-pandemie.

Workshops en netwerken
In twee workshoprondes gingen sprekers en deelnemers met elkaar in gesprek over waar zij tegenaan lopen bij verdere professionalisering van het vak en bij het versterken van hun positie. Ook was er gelegenheid tot netwerken.

Meer informatie over:

de netwerkbijeenkomst


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.