Nieuws

juni 2022

Wet BIG wordt toekomstbestendiger

Het kabinet heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen.

Zo wordt bijvoorbeeld duidelijker gemaakt welke zorgverlener voorbehouden handelingen mag verrichten en moet er meer aandacht komen voor het leren van tuchtuitspraken door zorgverleners.

Onduidelijkheden 
Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk regelmatig onduidelijkheid is over de mogelijkheden en voorwaarden bij voorbehouden handelingen en de criteria voor het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG. Dit kan tot verwarring leiden over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke voorbehouden handelingen mag uitvoeren.

BIG-raad
Het voorstel tot aanpassing omvat meer acties om de wet toekomstbestendiger te maken. Zo bestaat onder andere het plan om een BIG-raad in het leven te roepen, die kan adviseren over nieuwe voorbehouden handelingen. Ook wordt het medisch tuchtrecht aangepast, zodat het zich meer gaat richten op het leren en verbeteren door zorgverleners. Daarnaast worden er verschillende acties geïnitieerd om de deskundigheid van BIG-geregistreerde beroepsgroepen verder te bevorderen.

Lees ook in O&G

Vertrouwen in vakmanschap

Meer informatie over:

de plannen met de wet BIG


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.