Nieuws

januari 2022

Continuering Nationale Zorgklas

In 2022 trekt het kabinet € 47,5 miljoen uit voor de subsidie van coronabanen en de voorzetting van de Nationale Zorgklas, zo werd eind 2021 bekend. Het bedrag is bedoeld om meer mensen inzetbaar te maken in de zorg en zorgprofessionals te ontlasten.

Zowel de subsidie van de coronabanen als de opleidingen en trainingen van de Nationale Zorgklas worden verlengd in het nieuwe jaar. Hierdoor kunnen meer mensen hun weg naar de zorg vinden, en is de in- en doorstroom van (nieuw) personeel mogelijk.

Subsidie
Het beschikbaar gestelde bedrag is onder andere bedoeld voor de voortzetting van scholing via de Nationale Zorgklas. Het gaat dan om crisisscholing en mbo-certificaten. Scholing via de Nationale Zorgklas is alleen toegankelijk voor mensen die al een relatie met een werkgever in de zorg hebben. Dankzij de gesubsidieerde coronabanen is extra inzet in de zorg op ondersteunend niveau mogelijk.

Lees ook in O&G

De Nationale Zorgklas

Meer informatie over:

de subsidie voor de Nationale Zorgklas


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.