Nieuws

november 2021

Veel studenten met problemen

Meer dan de helft van de studenten (51 procent) heeft psychische klachten. Veel studenten ervaren eenzaamheid, prestatiedruk, stress, slaapproblemen en/of ze gebruiken verslavende middelen.

Dat blijkt uit het eerste landelijke onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs, dat is uitgevoerd door het Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland. Het onderzoek laat zien dat studenten ondergemiddeld scoren op levenstevredenheid en veerkracht.

Invloed coronacrisis
De coronacrisis heeft eraan bijgedragen dat meer studenten psychische klachten hebben, zoals angst en somberheid. Een grote groep studenten geeft aan gevoelens van eenzaamheid (80 procent) of prestatiedruk (76 procent) te hebben ervaren. Ook geeft een grote groep aan (heel) veel stress (62 procent) en slaapproblemen (41 procent) te hebben ervaren.
Het gebruik van alcohol en xtc is sterk beïnvloed door de coronamaatregelen voor horeca en evenementen. Bijna de helft van de drinkende studenten, en een derde van de gebruikers van xtc, zegt dat door corona minder vaak te doen. Desondanks gebruikte 13 procent van de studenten afgelopen jaar xtc en is één op de zes studenten een zware drinker. Een derde gebruikt wel eens cannabis. En 40 procent van de studenten die gamen zijn dat door de coronacrisis meer gaan doen.

Follow-up
Het onderzoek wordt de komende jaren (om de twee jaar) herhaald om te kijken hoe de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten zich ontwikkelen.

Lees ook in O&G

Hoog risico op depressie bij studenten verpleegkunde

Meer informatie over:

het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.