Nieuws

november 2021

Samenwerking CWZ en HAN

De HAN University of Applied Sciences (HAN) en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) gaan de komende twee jaar onderzoeken hoe ze kunnen samenwerken om de zorg voor patiënten en de leer- en werkomgeving voor zorgverleners te verbeteren.

Yvonne de Haan, vicevoorzitter van het College van Bestuur HAN, en Ale Houtsma, voorzitter Raad van Bestuur CWZ, ondertekenden woensdag 17 november een intentieovereenkomst waarin de wens om intensiever samen te werken op het gebied van leren, opleiden en innoveren is vastgelegd.

Zorginnovatiecentra
Het CWZ en de HAN zetten in de periode 2021-2022 samen een aantal zorginnovatiecentra op, waarin patiëntenzorg, onderzoek en innovatie verweven zijn met het leren in de praktijk. Hiermee kan de patiëntenzorg worden verbeterd en worden (aankomende) zorgprofessionals gestimuleerd in hun ontwikkeling. Aan de hand van de ervaringen met deze zorginnovatiecentra wordt de meerwaarde en haalbaarheid van verdere samenwerking bepaald.

Lees ook in O&G

Van elkaar leren in het zorginnovatiecentrum

Meer informatie over:

de samenwerking tussen CWZ en HAN


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.