Nieuws

juni 2021

Hoe zet je zelfmanagement op de kaart in verpleegkundeopleidingen?

In de verpleegkundeopleidingen krijgen studenten weinig handvatten aangereikt om te leren omgaan met mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Onderzoeker Janet Been-Dahmen wil daar verandering in brengen.

Janet Been-Dahmen is senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Ze wil met haar onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundige door te onderzoeken hoe verpleegkundigen de patiënten met gedrag dat ze niet goed begrijpen beter kunnen ondersteunen.

‘Ander’ gedrag
Janet Been-Dahmen constateert dat er in de verpleegkundeopleiding weinig handvatten worden geboden om te kunnen omgaan met mensen die ‘ander gedrag’ vertonen en bijvoorbeeld boos, verdrietig, angstig of depressief zijn. ‘Er is in de opleiding veel aandacht voor het medische aspect, maar er is ruimte voor verbetering op het sociale en emotionele aspect in hoe je deze patiënten beter kunt begeleiden.’

Zelfmanagement
De senior onderzoeker stelt dat het van belang is te ontdekken waaróm iemand dat gedrag vertoont. ‘Het vraagt een open houding waarmee je de patiënt benadert, en dat je de patiënt kunt coachen, zodat de persoon zelf beter kan omgaan met zijn emoties, een beter zelfmanagement dus.’ Ze gaat onderzoeken hoe het thema ‘zelfmanagement’ beter op de kaart kan worden gezet bij de verpleegkundeopleidingen.

Lees ook in O&G

Zelfmanagement, je eigen directeur zijn

Meer informatie over:

het onderzoek van Janet Been-Dahmen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.