Nieuws

juni 2021

Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen.

De opleidingsplaatsen zijn een combinatie van werken en leren en stellen verpleegkundigen in staat om na 2 tot 2,5 jaar een zorgmaster af te ronden. Het betreft de masteropleidingen Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist. Na afronding kunnen deze specialistisch verpleegkundigen taken van artsen en specialisten overnemen.

Ontwikkelmogelijkheden
Momenteel kunnen jaarlijks maximaal 700 verpleegkundigen deelnemen aan deze deeltijd zorgmasters. Met de extra plaatsen stijgt dat aantal naar 820 per jaar. Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen): ‘Met de extra opleidingsplaatsen verwachten we op termijn een betere aansluiting op de arbeidsmarktbehoefte. Bovendien versterken we de ontwikkelmogelijkheden van onze verpleegkundigen.’

Tekorten opvangen
De extra opleidingsplaatsen zijn ook nodig om de tekorten die ontstaan door de vergrijzing onder artsen op te vangen. Zo gaat in de komende tien jaar 22,5 procent van de huisartsen met pensioen. Limmen: ‘We zien een arbeidsmarkttekort aankomen en daarom hebben we het kabinet gevraagd om structureel 12 miljoen euro extra financiering.’

Meer informatie over:

de wens voor meer opleidingsplaatsen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.