Nieuws

januari 2021

Student wint prijs voor onderzoek naar vaccinatiebereidheid

Maroua Aissa, studente Verpleegkunde aan NHL Stenden Hogeschool, is een van de twee winnaars van de Van Welderen Rengers Scriptieprijs ter waarde van 750 euro.

‘Maroua Aissa heeft een interessant, gedegen en in actualiteit winnend onderzoek in Zuidwest Fryslân uitgevoerd naar het gedrag van ouders die voor de keuze staan om hun kind te laten vaccineren’, aldus de jury.

Kwalitatieve data
Meer ouders kiezen ervoor om hun kind niet te laten vaccineren. Aanleiding voor de GGD Fryslân om de redenen van deze populatiegroep in kaart te laten brengen. ‘Maroua heeft een heel actueel thema aan de orde gesteld, namelijk de houding van mensen om voorlichting van de overheid wel of niet serieus te nemen. De scriptie excelleert bij de presentatie van de resultaten. De kwalitatieve data – ook in de vorm van quotes – leveren een mooi overzicht op van de motieven van ouders. Ook de reflectie op het onderzoek is verhelderend, zeker met betrekking tot de door haar gestelde verdiepende vragen.’

Over het Van Welderen Rengersfonds
Ieder jaar looft het Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerkstukken van de drie Friese hogescholen. Het fonds beloonde, naast Maroua, ook Anouk Boersma, studente Wild Life Management aan Hogeschool Van Hall Larenstein.

Meer informatie over:

de onderzoeken


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.