Nieuws

november 2020

Subsidie voor opleidingsplaatsen SPV'en

Vanaf 2021 is er subsidie voor 82 extra opleidingsplaatsen voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV’en). De opleidingsplekken worden verdeeld over vier erkende hogescholen: AvansPlus, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hanzehogeschool.

Het gaat om ongeveer twintig opleidingsplaatsen per hogeschool. Kandidaten kunnen zich, na overeenstemming met hun werkgever, inschrijven bij een van de vier erkende hogescholen. De hogescholen zijn verantwoordelijk voor een goede selectie van geschikte kandidaten. De zorginstelling geeft bij de hogeschool aan dat ze in aanmerking wil komen voor de subsidie. De sluitingsdatum voor inschrijving is 1 december 2020.

Oplossen wachttijden
In het kader van het oplossen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn de partijen uit het Bestuurlijk akkoord GGZ overeengekomen eenmalig middelen beschikbaar te stellen. Per opleidingsplaats is maximaal 29.000 euro (incl. BTW) beschikbaar vanuit de subsidie. V&VN is penvoerder van de subsidie voor de extra opleidingsplaatsen.

Meer informatie:

Over de subsieverlening


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.