Nieuws

november 2020

Tekort aan stageplaatsen en leerbanen groeit

Mbo-scholen melden een toename in het aantal studenten dat nog een stage of leerbaan zoekt. Onder meer in de zorg liep het tekort op.

Het tekort aan stages en leerbanen steeg met 9 procent tot bijna 20.600, zo meldt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In september 2020 was dit tekort nog bijna 19.000. De oorzaken van de tekorten kunnen per marktsegment sterk verschillen. In 41 procent van de gevallen noemen mbo-scholen het coronavirus als oorzaak. In de zorg wordt het begeleiden van studenten als knelpunt genoemd. Die begeleiding komt onder druk, doordat de belasting in de zorg enorm is toegenomen en omdat de tweede coronagolf verder toeneemt.

Vooral eerstejaars vinden lastig stageplek
Door de toenemende belasting in de zorg dreigen stages van met name eerstejaarsstudenten onder druk te komen. Brancheorganisaties melden bovendien dat de onzekerheid over het verloop en de duur van de crisis ervoor zorgt dat sommige bedrijven terughoudender worden om stages en leerbanen aan te bieden

Lees ook in O&G

Steeds weer die worsteling tussen kwantiteit en kwaliteit van stageplaatsen

Meer informatie over:

de recente cijfers van SBB


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.