Nieuws

oktober 2020

Lectoraat Human-Animal Interactions

Dr. ir. Kathalijne Visser is per 1 september 2020 benoemd als lector Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten. Ze focust op wat het betekent voor dieren als zij worden ingezet, onder meer voor de humane gezondheid.

Dieren spelen regelmatig een rol bij bijvoorbeeld therapieën en activiteiten. Het lectoraat zal zich focussen op de dierkant van dergelijke mens-dier-relaties. In het lectoraat spelen honden en paarden de hoofdrol.

Dierenwelzijn
Met hulp van smart technologies wil de nieuwe lector de impact van de mens-dier-interactie op het dier kwantificeren. Het doel is meer inzicht krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen. Het lectoraat wil hiermee een bijdrage leveren aan de kennis en educatie over de mens-dier-interactie.

Meer informatie over:

het nieuwe lectoraat


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.