Nieuws

oktober 2020

Scholingsbeleid over palliatieve zorg en ACP is van belang

Voor een goede zorg rondom het levenseinde zijn kartrekkers nodig en een duidelijk organisatie- en scholingsbeleid. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek van het Nivel, gefinancierd door ZonMw.

Proactieve zorg – vaak aangeduid als advance care planning (ACP) - stelt mensen in staat om met hun zorgverleners doelen, wensen en behoeften te bespreken voor toekomstige behandelingen, zorg en ondersteuning aan het levenseinde. Voor een blijvend gebruik van ACP binnen een organisatie is het van belang dat er kartrekkers zijn die collega’s motiveren en adviseren bij ACP. Een kartrekker is een zorgprofessional die respect geniet van collega’s en die relevante praktijkervaring, competenties en tijd heeft om andere professionals te stimuleren en adviseren bij ACP.

Duidelijk beleid en scholingsaanbod
Voor de implementatie en de borging van ACP is het verder van belang dat er binnen een organisatie een duidelijk beleid is over palliatieve zorg. Een structureel scholings- of trainingsaanbod over palliatieve zorg en ACP moet daar onderdeel van zijn. Bovendien wordt ACP bevorderd als er in basisopleidingen en specialistische opleidingen voor artsen en andere betrokken professionals aandacht is voor palliatieve zorg en ACP.

Lees ook in O&G

Basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen

Meer informatie over:

het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.