Nieuws

oktober 2020

Subsidie voor vernieuwend onderwijs

ZonMw heeft begin oktober twee subsidieoproepen opengesteld voor het onderwijs. De subsidies zijn bedoeld voor het ontwikkelen van innovatieve vormen van onderwijs, gericht op preventie en leefstijl.

Om actief aan de slag te kunnen met leefstijl en preventie hebben zorg- en welzijnsprofessionals zowel actuele kennis als handelingsvaardigheden nodig. Dat betekent bijvoorbeeld het durven aangaan van een gesprek ten aanzien van leefstijl, het hebben van een open attitude ten aanzien van interprofessioneel samenwerken en het bijdragen aan een gewenste cultuurverandering.

Vernieuwende onderwijsvormen
Om dit te ontwikkelen, zijn soms vernieuwende onderwijsvormen nodig. Daarom stelt ZonMw subsidie beschikbaar voor onderwijsvernieuwing en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en relevante partijen. Hiermee beoogt ZonMw een impuls te geven aan de preventie-infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat.

Sluiting: 12 januari
De ene subsidieoproep richt zich op initieel onderwijs, de ander op post-initieel onderwijs en bij- en nascholing binnen een regionale context. De oproepen sluiten op 12 januari 2021 om 14:00 uur.

Lees ook in O&G

Een EPD en simulatie om vaardigheden in gezondheidsbevordering te trainen

Meer informatie over:

De subsidies voor onderwijsvernieuwing en samenwerking van ZonMW


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.