Nieuws

september 2020

Nieuwe site over Zorgstandaard Dementie

Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, introduceerde Dementiezorg voor Elkaar de website Zorgstandaarddementie.nl, met kennisdossiers gebaseerd op de nieuwe Zorgstandaard.

De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn, die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. Ze bevatten informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie die in april 2020 vernieuwd is. De Zorgstandaard beschrijft wat goede dementiezorg en -ondersteuning is. 

Vijf fasen
De kennisdossiers volgen de vijf fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard: niet-pluisfase, de diagnose, leven met dementie (ondersteuning en zorg), de stervensfase en nazorg. Ook komen de vier randvoorwaarden uitgebreid aan bod: proactieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en gecoördineerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie, mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie. 

Filmpjes en podcasts
Via Zorgstandaarddementie.nl zijn filmpjes (op YouTube) te bekijken over de Zorgstandaard, waarin de fasen van zorg en ondersteuning in beeld worden gebracht. Op deze site is er nog veel meer informatie te vinden over dementie, bijvoorbeeld ook in de vorm van podcasts.

Lees ook in O&G

Podcasts over dementie

Meer informatie over:

de kennisdossiers van de Zorgstandaard Dementie


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.