Nieuws

september 2020

Eerste studenten duale opleidingen Klinische zorg en Ouderenzorg afgestudeerd

Deze zomer ontvingen de eerste 42 afgestudeerden van de duale opleiding Klinische zorg én de eerste 9 afgestudeerden van de duale opleiding Ouderenzorg van Zuyd Hogeschool hun diploma.

Door de explosief toegenomen vraag naar verpleegkundig personeel in Limburg hebben Zuyd en de Limburgse ziekenhuizen Maastricht UMC+ en Zuyderland begin 2018 de handen ineen geslagen. Daarop is na een intensief ontwikkeltraject in juli 2018 de duale opleiding Klinische zorg van start gegaan met de eerste 42 studenten. Deelnemers volgen de eerste twee jaren van de opleiding hbo-v het reguliere voltijd onderwijsprogramma, waarin alle zorgdomeinen in de breedte aan bod komen. Vervolgens maken ze de overstap naar het klinische traject, waarbij ze de laatste twee jaren van de opleiding een maatwerktraject volgen, met een arbeidsovereenkomst bij een van de participerende ziekenhuizen óf zorggroep Adelante (revalidatie).

Ouderenzorg
Het duale programma Ouderenzorg is bedoeld voor reguliere studenten die vanaf het derde en vierde leerjaar van de opleiding hbo-v kunnen kiezen voor deze variant. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en met Universiteit Maastricht. Dit is een voltijdse opleiding, waarbij de studenten in beide jaren vier dagen in de praktijk werken en leren. Alle lessen zijn gericht op ouderenzorg. Uitgangspunt blijft echter verpleegkundigen breed op te leiden, zodat ze in alle zorgcontexten inzetbaar zijn, naast en vanuit hun kennis over de ouderenzorg.

Meer informatie over:

de diplomering en de twee duale opleidingen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.