Nieuws

augustus 2020

Studenten in coronatijd

Studenten vinden dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis achteruit is gegaan.

Een groep Radboud-onderzoekers van diverse faculteiten en het Radboudumc zette direct aan het begin van de crisis een onderzoek op naar de impact van de coronamaatregelen op studenten en medewerkers. Hieruit bleek ook dat studenten het samen volgen van onderwijs misten. In de eerste maand van de coronacrisis had slechts 10 procent van de studenten live contact gehad, terwijl 80 procent minimaal wekelijks gebruikmaakte van videobellen voor samenwerking. Een grote groep studenten had moeite met hun dagindeling (60 procent), met name mannelijke studenten en niet-Nederlandse studenten. Jonge studenten misten vooral de sociale aspecten van het samen onderwijs volgen.

Welzijn en motivatie
Het welzijn en de zingeving bleven in corona-omstandigheden relatief hoog: studenten voelden zich ook deze eerste maand gemiddeld genomen goed en slaagden erin betekenis te geven aan hun leven. Ze konden de nieuwe situatie vrij goed plaatsen en leken er veelal flexibel en creatief mee om te kunnen gaan.

Over het project
Het project ‘Impact van Corona op de Radboud Universiteit’ heeft onder meer tot doel om wetenschappelijke inzichten te vergaren en zal zolang de coronacrisis duurt meerdere metingen bevatten.

Meer informatie over:

het Nijmeegse onderzoeksproject


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.