Nieuws

augustus 2020

Tekort aan stageplaatsen en leerbanen

Mbo-scholen verwachten een tekort van 19.261 stages en leerbanen voor het schooljaar 2020-2021. De sectoren zorg en welzijn melden veel tekorten

SBB heeft voor 69 procent van alle mbo-opleidingen de verwachte tekorten in beeld gebracht. Doordat nog niet alle informatie binnen is, kan het aantal nog oplopen. 

Verwachte tekorten per sector
De grootste tekorten worden verwacht in orde en veiligheid (2721 stages en 209 leerbanen), welzijn (1633 stages en 38 leerbanen), zorg (1369 stages en 42 leerbanen), ict (1297 stages) en luchtvaart (1113 stages).

Oorzaken verschillen
De oorzaken van de tekorten per marktsegment verschillen. In 44 procent van de gevallen noemen de bevraagden het coronavirus als oorzaak. Maar in de zorg wordt corona juist minder dan gemiddeld als oorzaak aangewezen en wordt de specifieke begeleiding van studenten vaker dan gemiddeld als knelpunt ervaren. In de kunsten en entertainment is er ook sprake van een afname aan leerbedrijven.

Actieplan om stages en leerbanen te behouden
Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 volgt een nieuwe update.

Situatie in hbo
Ook in het hbo valt het niet mee om voldoende goede stageplaatsen te vinden, zo vertelde Nicole Janmaat, voorzitter van het Landelijk Overleg Stagecoördinatoren eerder dit jaar in Onderwijs en gezondheidszorg.

Lees ook in O&G

'Steeds weer die worsteling tussen kwantiteit en kwaliteit van stageplaatsen'

Meer informatie over:

de tekorten aan stageplekken en leerbanen in het mbo


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.