Nieuws

juli 2020

Extra scholing nodig voor Covid19-verpleegkundigen

Om een volgende coronapiek te kunnen opvangen, is extra scholing van niet-IC-verpleegkundigen nodig.

De komende jaren moet in geval van Covid-pieken flexibel kunnen worden opgeschaald naar tijdelijk (hooguit enkele weken) 1.700 IC-bedden. Bijzondere aandacht moet er komen voor het vinden en behouden van voldoende gekwalificeerde IC-verpleegkundigen. Dat is noodzakelijk om op korte termijn structurele en flexibele opschaling te realiseren. Dit vraagt om onder andere passende arbeidsvoorwaarden en loopbaanpaden. Daarnaast is het opleiden en trainen noodzakelijk van extra personeel dat al in de zorg werkt.

Opschalingsplan
Dit staat in het opschalingsplan dat door het Landelijk Netwerk Acute Zorg in opdracht van het ministerie van VWS is opgesteld. De structurele IC-capaciteit moet liggen op 1.350 IC-bedden. Vanwege de personeelstekorten is er nu een operationele capaciteit van 1050 IC-bedden, waarvan er normaal gesproken 900 bezet zijn.  

V&VN
V&VN IC en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zijn samen intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het opschalingsplan. Rowan Marijnissen, voorzitter van V&VN IC, vindt het belangrijk om de uitvoering van het plan goed te monitoren.

Meer informatie over:
het opschalingsplan
de reactie van V&VN op het plan


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.