Nieuws

juni 2020

Van uitkering naar zorgbaan

In mei zijn dertien uitkeringsgerechtigden gestart met het voortraject ter voorbereiding op de mbo-opleiding Dienstverlening zorg & welzijn niveau 2. Deze opleiding start per september 2020 bij Albeda Zorgcollege.

Het project is een samenwerking tussen Baanbrekend Drechtsteden, een jobcoach, Albeda Zorgcollege en zorgorganisaties De Blije Borgh (Hendrik-Ido-Ambacht), De Lange Wei (Hardinxveld-Giessendam) en het Parkhuis (Dordrecht). Peter Heijkoop (Portefeuillehouder Werk & Inkomen van de Drechtsteden): ‘Doel van dit samenwerkingsproject is meer mensen vanuit een uitkeringssituatie aan een baan in de zorg te helpen via scholing en begeleiding. Mooi om te zien dat met dit initiatief meerdere vliegen in een klap worden geslagen. Inwoners van de Drechtsteden uit een uitkeringssituatie halen, hen perspectief bieden op werk en tegelijkertijd het tekort in de zorg oplossen.'

Tweede groep
Dit is de tweede groep deelnemers die met deze speciale mbo-opleiding start en 15 maanden lang een intensief traject van leren en werken volgt. Zo krijgen deelnemers begeleiding op maat en wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Uit de evaluatie van de eerste groep deelnemers is gebleken dat er hierdoor minder uitval is en meer deelnemers het traject succesvol konden afronden.

Meer informatie over:
het project


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.