Nieuws

juni 2020

Kennis top 10 ouderen- en gehandicaptenzorg

Welke kennis hebben medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg naar eigen zeggen nodig om hun werk beter te kunnen doen? Vilans (Marjolein Herps) onderzocht het.

Een eerste inventarisatie van het onderzoeksteam leverde 1222 vragen uit de praktijk op. Daarna zijn de onderzoekers dieper gaan graven. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een top 10 per sector.

Wetenschap en praktijk
Karlijn Kwint droeg als programmaleider Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg bij aan het onderzoek. ‘Kennisvragen uit de praktijk ophalen bevordert de verdere professionalisering van het werk. En het biedt mogelijkheden om wetenschap relevanter te maken voor de praktijk. Zo komen we samen tot toepasbare kennis.’

Uitzetten
De kennisvragen uit beide top 10’s worden uitgezet via programma’s van ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vilans vertaalt – liefst in co-creatie met de onderzoekers – de antwoorden vervolgens in praktische kennis, bijvoorbeeld via filmpjes en instructies. Voor sommige vragen zijn al (wetenschappelijke) antwoorden beschikbaar.

Lectoraten en practoraten
Bij het meer onderzoeks-minded worden van de praktijk spelen ook de lectoraten in het hbo-onderwijs en de practoraten in het mbo een cruciale rol. Kwint: ‘Die werken in én met de praktijk en zoeken daar samen met de – toekomstige – professionals uit wat er beter kan. Zo nemen we in de kennisontwikkeling ook de zogeheten practice based evidence mee.’

Lees ook in O&G

Het practoraat aan zet!

Meer informatie over:
het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.