Nieuws

juni 2020

Praten over seksualiteit lastig voor hbo-v-studenten

Met een patiënt praten over seksualiteit en intimiteit: is dat anno 2020 nog altijd een taboe onder verpleegkundestudenten? Hbo-v’er Aranka Lobbezoo (23) zocht het met haar studiegroep uit.

Uit het onderzoek onder 270 studenten kwam naar voren dat studenten van zorgopleidingen zich ongemakkelijk voelen om met een patiënt over seksualiteit te praten. Uit de interviews met studenten blijkt dat ze een kennistekort ervaren, zo staat te lezen in een interview met Lobbezoo op de site van Nursing. Studenten hbo-v hebben vooral behoefte aan meer kennis over seksuele ontwikkeling en seksualiteit bij specifieke doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of bij bepaalde ziektes. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat het studenten zou helpen als ze in lessen over gesprekstechnieken ook een koppeling leren maken met het onderwerp. Rolmodellen op de werkvloer, met een open houding, zouden hen ook kunnen helpen.

Aanbevelingen
De studenten adviseren hogescholen een gestandaardiseerd lesprogramma aan te gaan bieden over seksualiteit en intimiteit. Belangrijkste daarbij is de nadruk op de holistische visie: seksualiteit en intimiteit als aspect van kwaliteit van leven.

Lees ook in O&G

Seksualiteit en intimiteit in de oncologische en palliatieve zorg

Meer informatie over:
het onderzoek / interview met Aranka Lobbezoo


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.