Nieuws

april 2020

Zorgstandaard Dementie herzien

De afgelopen twee jaar is de Zorgstandaard Dementie herzien.

Deze standaard is bedoeld voor professionals en beschrijft vanuit het perspectief van de personen met dementie en hun mantelzorgers wat goede dementiezorg en ondersteuning is. Uitgangspunt is dat de zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang wordt verleend. De focus van de Zorgstandaard Dementie ligt op het wat en waarom van persoonsgerichte en integrale zorg, niet op het wie en hoe.

Aanbevelingen en indicatoren
De vernieuwde zorgstandaard is uitgewerkt in 25 aanbevelingen voor goede dementiezorg en voorzien van 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementiezorg. De indicatoren zijn bedoeld als instrument om de dementiezorg te verbeteren. Ook kan de zorgstandaard gebruikt worden om relevante opleidingen te herzien.

Betrokken partijen
De zorgstandaard dementie is aangepast door twintig partijen, waaronder vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers, de verzekeraars en vele beroepsorganisaties. Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd.

Meer informatie over:
de nieuwe zorgstandaard (Vilans)
de nieuwe zorgstandaard (Actiz)


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.