Nieuws

april 2020

Kennisdeling over palliatieve zorg

ZonMw en de coöperatie Palliatieve zorg Nederland (PZNL) werken samen aan het toegankelijk maken van de resultaten uit het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg', zodat de uitkomsten hun weg kunnen vinden naar onder meer het onderwijs.

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' is gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis en faciliteert samenwerking tussen een groot aantal partijen. Het is onderdeel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ), waarin tal van organisaties en zorgverleners zich verenigd hebben. Dit loopt van 2014-2020 en krijgt een vervolg.

Resultaten delen
De projectleiders van afgeronde Palliantie-projecten worden door ZonMw benaderd met de vraag hun resultaten te delen op Palliaweb, een initiatief van PZNL. Hier kan iedereen die in, aan of voor de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie vinden die helpt het werk efficiënt, goed en wellicht beter uit te voeren. De projectresultaten geven handvatten voor zorg aan verschillende doelgroepen zoals niet-westerse migranten, chronisch zieken en dak- en thuislozen. In de loop van dit jaar wordt de website aangevuld.

Meer informatie over:
het delen van resultaten via Palliaweb


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.