Nieuws

maart 2020

Intussen op de redactie...

werkt het team van Onderwijs en Gezondheidszorg aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning. 

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven en LinkedIn) inzetten voor informatie aan onze hele doelgroep, over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door opleiders zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via Onderwijs en Gezondheidszorg, neem dan contact op via redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.