Nieuws

maart 2020

Brabantse opleiding tot SEH-verpleegkundige

Vanaf maart start in Brabant een tweede groep studenten met een leertraject tot Spoedeisende Hulp-Verpleegkundige.

Landelijk zijn er grote tekorten aan Spoedeisende Hulp-Verpleegkundigen. Om de opleidingscapaciteit in Brabant en omgeving te vergroten, hebben Fontys en het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis de handen ineengeslagen. In september 2019 zijn ze een CZO-erkende opleiding gestart met een leertraject dat flexibel is in inhoud, vorm en tijd, waardoor zorgprofessionals snel kunnen instromen op de arbeidsmarkt.

Flexibel onderwijs
De dagelijkse werkzaamheden van de professional in opleiding op de SEH-afdeling vormen het uitgangspunt van de structuur van de opleiding. Professionals in opleiding maken hun opdrachten op basis van hun eigen ervaringen in de praktijk en ze kiezen zelf welke vorm van leren het beste bij hen past. Ook eerder opgedane kennis en ervaringen nemen ze mee. Ze kunnen zo ook het leertraject verkorten.

Begeleiding
Intensieve begeleiding staat voorop. De docent, tevens coach, heeft oog voor de (inhoudelijke) verschillen tussen de professionals in opleiding en kan het onderwijs aanpassen aan de (werk)omstandigheden. Omdat de groepen klein zijn, is er veel tijd voor individuele vraagstukken.

Start
De opleiding start twee keer per jaar, in september en in maart, en duurt maximaal 15 maanden.

Meer informatie over:

de opleiding


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.