Nieuws

januari 2020

Geen beroepsdifferentiatie verpleegkundigen

Half januari zijn werkgevers, werknemers en het ministerie van VWS bij elkaar geweest om te overleggen over beroeps- en functiedifferentiatie voor verpleegkundigen. Dit leverde alvast vijf punten op, waarover de partijen het eens zijn.

Om te beginnen komt er geen beroepsdifferentiatie voor verpleegkundigen. Dus geen regieverpleegkundige of basisverpleegkundige. De naam van het beroep blijft gewoon verpleegkundige. Wel is afgesproken om verder te gaan met functiedifferentiatie, gebaseerd op opleiding, kennis, ervaring, eerder verworven competenties. Daarnaast komt er een nieuw profiel voor álle verpleegkundigen. Uitwerking van de functiedifferentiatie gebeurt op lokaal niveau in de praktijk; verpleegkundigen worden hier zelf bij betrokken.

Meer aandacht voor aansluiting onderwijs en praktijk
Tot slot is ook afgesproken dat er meer aandacht moet komen voor de kwaliteit van de opleidingen en de aansluiting bij de praktijk.

Lees ook in O&G

Wat gaan we nu eigenlijk regelen?

Meer informatie over:
de vijf punten waarover de gesprekspartners het eens zijn


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.