Nieuws

januari 2020

Meer zorgprofessionals? Onbetaalbaar!

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden, is het nodig om nu te investeren. Maar niet in extra personeel. Dat stelt de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, onder leiding van Wouter Bos.

De commissie adviseert om te investeren in geschikte woningen ('Ga bouwen!'), in digitalisering van het dagelijks leven en de zorg ('Ga digitaal!') en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning ('Werk samen!'). Maar niet in het vergroten van het aanbod van verzorgenden en verpleegkundigen.

Te duur
De commissie signaleert dat er weliswaar in sommige regio’s nu al schaarste bestaat aan professionele krachten en mantelzorgers, maar dat het opleiden van extra verzorgenden en verpleegkundigen het betaalbaarheidsprobleem van de ouderenzorg zou verergeren. En met het oog op die betaalbaarheid adviseert ze dus niet om in te zetten op het vergroten van het aanbod aan zorgprofessionals.

Meer informatie over:
Het advies van de commissie


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.