Nieuws

januari 2020

Op naar een toekomstbestendige Wet BIG

Minister Bruins wil in nauw overleg met het zorgveld komen tot een langetermijnvisie ten behoeve van een toekomstbestendige Wet BIG. Na de zomer wil hij de Tweede Kamer hierover informeren.

In het najaar van 2019 ging er een streep door het wetsvoorstel BIG II. Dit voorstel stuitte op te veel verzet bij de beroepsgroep. Om te komen tot een nieuwe toekomstvisie BIG zal Bruins een stuurgroep inrichten, die bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten, beroepsorganisaties en werkgevers. Het doel van de stuurgroep is om op basis van input uit diverse themasessies met het veld en een klankbordgroep te sturen op de contouren van de toekomstvisie.

Andere invalshoek?
Centrale vraag is of er een andere invalshoek zou moeten komen om de beroepsuitoefening voor de patiënt goed en veilig te houden. Wat is noodzakelijk om te reguleren met het oog op de doelstellingen patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg? En wat betekent het voor de beroepenregulering binnen de individuele gezondheidszorg dat de nadruk steeds meer komt te liggen op het werken in teams of netwerken, op afstand en/of met robots, in plaats van op individueel handelen? Hierbij zal het advies De B van Bekwaam van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving worden betrokken.


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.