Nieuws

januari 2020

Verpleegkundige Innovatie & Positionering

De ervaringen die door UMC’s zijn opgedaan met de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen, zijn positief.

Kwaliteitsverbetering van patiëntenzorg, meer werkplezier, minder werkdruk voor verpleegkundigen en een hechter teamgevoel. Dat zijn belangrijke bevindingen uit de proeftuinen die van januari 2018 tot september 2019 in de Nederlandse UMC’s zijn gehouden met gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. De bevindingen zijn samengevat in het rapport Verpleegkundige Innovatie & Positionering. Bevindingen en praktijkervaringen uit de proeftuinen van UMC’s.

Aandacht voor scholing
Gezien de positieve resultaten wil de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) doorgaan met de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in UMC’s. Draagvlak onder verpleegkundigen is hierbij essentieel. Begin dit jaar komt er een plan van aanpak, met hierin veel aandacht voor het betrekken van verpleegkundigen en andere stakeholders, het ontwikkelen van een passend scholings- en ontwikkeltraject, het opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen en het herzien van verpleegkundige functieprofielen.

Meer informatie over:
het rapport


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.