Nieuws

januari 2020

Gestegen personeelskosten

De personeelskosten van ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 flink gestegen.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de financiën van zorginstellingen.

Inhuur duur
De totale bedrijfslasten van de vier grootste zorgsectoren namen in de periode 2015–2018 sterker toe dan de bedrijfsopbrengsten. Bijna driekwart van de stijging van de bedrijfslasten in deze periode is toe te schrijven aan een toename van de personeelskosten. Niet alleen de kosten van het vaste personeel zijn toegenomen, maar vooral de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De kosten van het vaste personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent tot 37,2 miljard euro in 2018. De kosten van het ingehuurde personeel namen in dezelfde periode met 49 procent toe tot 2,7 miljard euro in 2018.

Meer informatie over:
de CBS-cijfers


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.