Nieuws

december 2019

Tachtig procent uitstromers wil weer de zorg in

Van de werknemers die hun werkgever in Zorg en Welzijn verlaten, wil vier op de vijf in de toekomst weer in de sector (blijven) werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies.

Gevraagd naar datgene wat werkgevers hadden kunnen doen om het vertrek te voorkomen, wijzen uitstromende werknemers met name op een betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden.

Onvoldoende mogelijkheden om te groeien
Ook het gebrek aan ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden werd door 16,5 procent genoemd. En 4,4 procent had graag meer scholingsmogelijkheden willen hebben.

Ongewenste uitstroom voorkomen
Het beperken van uitstroom van werknemers in de zorg- en welzijnssector staat hoog op de agenda, vanwege de aanhoudende personele tekorten. Organisaties denken al volop na over creatieve oplossingen (bijvoorbeeld technische zorginnovaties) om zorgprofessionals te behouden voor het vak. Informatie uit het onderzoek van RegioPlus over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers kan daarbij behulpzaam zijn.

Lees ook in O&G

Co-creatie van echte oplossingen voor verpleegkundige praktijkproblemen

Meer informatie over:

het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.