Nieuws

november 2019

Kwaliteitsstandaard Psychosociale Zorg

Een op de drie patiënten met een (chronische) somatische ziekte krijgt last van psychosociale problemen, zoals depressie en angst. Zorgverleners hebben hier niet altijd aandacht voor. Een nieuwe kwaliteitsstandaard moet houvast gaan bieden.

Dat zorgverleners niet altijd aandacht hebben voor psychosociale problemen heeft verschillende redenen, zoals onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en financiering. Daarnaast leeft de misvatting dat psychosociale begeleiding en psychologische diagnostiek en behandeling veel tijd en geld kosten. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners meer houvast krijgen (over wanneer, hoe en door wie psychosociale zorg geboden dient te worden), is de kwaliteitsstandaard ‘Psychosociale zorg bij somatische ziekte’ opgesteld door verschillende partijen. Zorginstituut Nederland heeft de kwaliteitsstandaard getoetst en op 14 november 2019 ingeschreven in het Openbaar Register.

Standaard voor professionals
In de kwaliteitsstandaard is vastgelegd wat goede psychosociale zorg is en hoe die geleverd kan worden. De standaard biedt handvatten voor betere samenwerking tussen professionals in de eerste, tweede en derde lijn (huisartsen, medisch- en verpleegkundig specialisten en GGZ-professionals) en helpt bij het inzichtelijk maken wat het lokale en regionale aanbod aan psychosociale zorg is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast biedt de standaard informatie over de bekostiging. 

Meer informatie over:

de kwaliteitsstandaard en de bij de opstelling hiervan betrokken partijen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.