Nieuws

november 2019

Compensatieregeling Bachelor Medische Hulpverlening

Hogeschool Utrecht heeft de aanmeldingsprocedure geopend van haar compensatieregeling voor studenten Bachelor Medische Hulpverlening (BMH).

Het gaat om een regeling voor een groep studenten die in de periode 2010-2013 startte met deze opleiding en vertraging opliep door een tekort aan stageplaatsen.

Oorzaken
Dit tekort aan stageplaatsen had verschillende oorzaken. Als gevolg van de economische crisis werd de behoefte aan zorgprofessionals minder groot dan verwacht. Daarnaast was het beroep Medisch Hulpverlener nog niet geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat heeft er samen toe geleid dat er minder stageplaatsen beschikbaar waren voor de betreffende BMH-studenten.

Gerechtelijke uitspraak
De compensatieregeling vloeit voort uit een gerechtelijke uitspraak na een claim van een aantal studenten als gevolg van de opgelopen studievertraging en een verminderd arbeidsperspectief. Inmiddels zijn er door de verbeterde arbeidsmarkt voldoende stageplaatsen beschikbaar voor studenten BMH en is sinds 2017 - mede op verzoek van Hogeschool Utrecht en de zorgsector - een experimenteerregel van kracht voor het beroep Medisch Hulpverlener in de Wet BIG.

Lees ook in O&G

De Bachelor Medische Hulpverlening 

Meer informatie over:

de compensatieregeling


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.