Nieuws

november 2019

Koploperbijeenkomst

Op 23 oktober verwelkomde Geert Jan Buisman van het ministerie van VWS elf vooruitstrevende arbeidsmarktinitiatieven bij het Koplopernetwerk (onderdeel van het Actie Leer Netwerk), tijdens een bijeenkomst in Tilburg.

Het Actie Leer Netwerk is een onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit programma heeft als doel om te zorgen voor voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk legt de verbinding tussen dit actieprogramma, het werkveld en het onderwijs.

Koplopernetwerk
Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het personeelstekort. Via het Koplopernetwerk (een vervolg op de Kopgroep van het ZorgPact) van het Actie Leer Netwerk kunnen regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Tijdens de bijeenkomst op 23 oktober gaven Koplopers tekst en uitleg over hoe ze bijdragen aan het aanpakken van arbeidsmarktuitdagingen in zorg en welzijn en vertelden ze over hun persoonlijke ervaringen bij het realiseren van hun initiatieven.

Landelijke dag
Op 2 december vindt in Den Bosch de eerste Landelijke Actie Leer Netwerk Dag plaats. Deze is bedoeld om te leren van elkaar en gezamenlijk actief aan het opschalen van oplossingen te werken.

Lees ook in O&G

Een leernetwerk voor wijkverpleegkundigen, studenten en docenten in Oost-Nederland

Meer informatie over:

het Actie Leer Netwerk
de Koploperbijeenkomst in Tilburg 


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.